Garanti

Håndværkshjælpen er medlem af Dansk Byggeri og dermed også en del af Byg garanti ordningen.
Her får du garanti mod fejl og mangler op til kr. 150.000, men ikke mindst får du garanti for, at vi står inde for det arbejde vi udfører.

Se mere på:Her har vi oplistet 5 gode råd inden du går i gang med dit projekt.

Når du skal have foretaget reparationer eller renoveringer af dit hjem, er der nogle få, men vigtige ting du skal huske, når du skal indgå aftale med en håndværker:

1. Overvej nøje hvad du vil have udført
Du skal som det første tage højde for, at du måske skal søge byggetilladelse til det, du skal have bygget. Undersøg også, om der er bestemmelser, der kan have indflydelse på dine planer. Det kan eksempelvis være bestemmelser i lokalplanen eller i kommuneplanen.

2. Sørg for at opgaven er godt beskrevet og i overensstemmelse med dine ønsker
For at spare tid og få en effektiv proces er det vigtigt, at du konkretiserer dine planer. Det er derfor en god idé at skrive aftalerne ned – især hvis der er tale om større byggeopgaver. Så er der ingen tvivl om, hvad du og din håndværker har aftalt.

3. Vær sikker på, hvad arbejdet kommer til at koste inkl. moms
Et overslag er ikke bindende for virksomheden, det er kun et skøn. Kun prisen ved afgivelsen af et tilbud er bindende. Sørg for at aftalen er skriftlig. Prisen dækker kun det arbejde, der er beskrevet i aftalen. Priser til forbrugere skal altid oplyses inkl. moms.

4. Husk at aftale hvornår arbejdet skal påbegyndes og afsluttes
Overvej, om arbejdet kan vente til vinterhalvåret, hvor håndværkerne typisk har færre opgaver og derfor bedre tid. Du bør under alle omstændigheder starte i god tid, inden du ønsker arbejdet færdigt. Det er vigtigt, at du og din håndværker aftaler, hvornår arbejdet starter og slutter.

5. Tjek at virksomheden er dækket af Byg Garanti
Vil du undgå tab ved eventuelle fejl og mangler ved byggeriet? Byg Garanti dækker arbejde, der er udført for private kunder på deres private bolig. Ordningen dækker pr. den 1. juli 2017 dine tab med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.
Det beløb, du maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering. Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket.

Hvad kan vi

Se hvad vi kan gøre for dig

læs mere

Hvem er vi

Læs mere om os

læs mere

Referencer

Se tidligere opgaver

læs mere